Chính sách bảo mật thông tin

1. Thu thập thông tin:

BCIT Solutions thu thập thông tin của người dùng qua các cách sau:

- Lấy thông tin từ việc đăng kí tài khoản thành viên tại trên website www.bcit-solutions.com

- Thông qua form đăng kí thông tin đặt link trên trang chủ, trên các trang con.

- Khảo sát, tư vấn sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.


2. Phạm vi và mục đích sử dụng thông tin thu thập:

- Thông báo các chương trình khuyến mãi, các ưu đãi đặc biệt; các sự kiện quan trọng của BCIT (e-mail marketing).

- Nâng cao chất lượng hỗ trợ khách hàng bằng cách gửi thông báo duy trì hoặc nâng cấp các dịch vụ, sản phẩm đến cho khách hàng.

- Xác nhận hợp đồng, xác nhận sử dụng dịch vụ, sản phẩm của BCIT Solutions.

- Hỗ trợ khách hàng trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ, sản phẩm của BCIT Solutions.


3. Bảo mật thông tin:

BCIT Solutions cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất cứ ai. Thông tin của quý khách gửi cho BCIT Solutions chỉ sử dụng cho mục đích liên hệ hoặc gửi email để cung cấp thông tin mới nhất từ BCIT Solutions cho quý khách.


4. Thay đổi của chính sách bảo mật thông tin:

BCIT Solutions có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định bảo mật thông tin vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên website của chúng tôi. Mọi thắc mắc hay khiếu nại liên quan tới chính sách bảo mật thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại thongtin@bcit-solutions.com


BCIT Solutions